(ភ្នំពេញ)៖ ខាងក្រោមនេះជាប្រទេសទាំង២០ដែលមានឆ្នេរសមុទ្រវែងជាងគេនៅលើពិភពលោក៖

១. កាណាដា មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង២០២,០៨០គីឡូម៉ែត្រ

២. ឥណ្ឌូណេស៉ី មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង៩៩,០៨៣

៣. ន័រវេស មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង៥៨,១៣៣

៤. រុស្ស៉ី មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង៣៧,៦៥៣

៥. ហ្វីលីពីន មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង៣៦,២៨៩

៦. ជប៉ុន មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង២៩,៧៥១

៧. អូស្ត្រាលី មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង២៥,៧៦០

៨. សហរដ្ឋអាមេរិក មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង១៩,៩២៤

៩. នូវែលសេឡង់ មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង១៥,១៣៤

១០. ចិន មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង១៤,៥០០

១១. ក្រិក មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង១៣,៦៧៦

១២. ចក្រភពអង់គ្លេស មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង១២,៤២៩

១៣. ម៉ិកស៉ិក មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង៩,៣៣០

១៤. អ៉ីតាលី មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង៧,៧៨២

១៥. ឥណ្ឌា មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង៧,៥១៦

១៦. ប្រេស៉ីល មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង៧,៤៩១

១៧. ដាណឺម៉ាក មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង៧,៣១៤

១៨. តួកគី មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង៧,២០០

១៩. ស៉ីលី មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង៦,៤៣៥

២០. រដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូណេស៉ី (Micronesia) មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង៦,១១២៕

ប្រភព៖ គេហទំព័រ World Atlas

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *